Tag: Multitasking

Home Blog Multitasking
Multitasking źle wykorzystywany potrafi zaszkodzić

Multitasking źle wykorzystywany potrafi zaszkodzić

Proces realizacji celów wiąże się z ustalaniem zadań, które doprowadzają do ich osiągnięcia. Można wykonywać jedno zadanie po drugim, ale można też podejść do tematu wielowątkowo. W dziedzinie interdyscyplinarności naturalnym jest ten drugi stan. Wielozadaniowość (ang. multitasking) określa stan w którym nie tyle wyznacza się wiele zadań jednocześnie, co próbuje osiągnąć kilka celów w tym

Więcej