Tag: kadry i płace

Home Blog kadry i płace
Jak outsourcing pomaga w rozwoju biznesu?

Jak outsourcing pomaga w rozwoju biznesu?

Zlecanie zadań na zewnątrz – tak najłatwiej opisać czym jest outsourcing. Gdybyśmy chcieli rozszerzyć definicję, to będzie to pewnie wyodrębnienie na zewnątrz przedsiębiorstwa czynności niezwiązanych z jego podstawową działalnością. Najciekawsze jest, że tutaj też nie do końca zawsze będzie to prawdą, gdyż właściciel marki Red Bull zleca nawet na zewnątrz produkcję znanego na całym świecie

Więcej