Tag: Fundusze Hedgingowe

Home Blog Fundusze Hedgingowe
Co to są te fundusze hedgingowe?

Co to są te fundusze hedgingowe?

Fundusze hedgingowe (ang. hedge funds) są nietypowym rodzajem wehikułów służących do pomnażania pieniędzy inwestorów. Zgodnie z pierwotną definicją fundusze typu hedge miały zabezpieczać (stąd nazwa) ryzyko występujące na rynku akcji przez odpowiednie wykorzystanie dźwigni finansowej. Fundusze tego typu są w świecie finansów wyjątkowo popularne, dlatego też każdego dnia w mediach (tradycyjnych i nowoczesnych) pojawia się

Więcej