Wyszukiwanie okazji rynkowych

Podstawowy podział systemów transakcyjnych odbywa się na te stałego zaangażowania (uśredniające) oraz wyszukiwania okazji rynkowych (WOR).

Link do opisu strategii typu WOR na tle innych rozwiązań: www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=542