Tag: Życie na kredyt

Home Blog Życie na kredyt
Życie na kredyt jest wskazane ale pod pewnymi założeniami
  • Kredyt
  • 2015-05-01
  • 5 min. do przeczytania

Życie na kredyt jest wskazane ale pod pewnymi założeniami

Pojęcie długu jest tematyką, która może budzić skrajne emocje. Z jednej strony mamy możliwość uzyskania finansowania na poczet przyszłych dodatnich przepływów pieniężnych (przynajmniej zgodnie z fundamentalną zasadą udzielania kredytów), aczkolwiek z drugiej strony zagadnienie spłaty w sytuacji niepowodzenia może wiązać się z nieprzyjemnościami po obydwu stronach barykady – wierzyciela oraz dłużnika. Nowoczesne podejście do długu

Więcej