Tag: XAU/USD

Home Blog XAU/USD
Złoto fizyczne – inwestycja i polisa ubezpieczeniowa w jednym
  • XAU/USD
  • 2015-09-11
  • 4 min. do przeczytania

Złoto fizyczne – inwestycja i polisa ubezpieczeniowa w jednym

Złoto jest jednym z najważniejszych środków tezauryzacji, czyli sposobem akumulowania siły nabywczej poza tradycyjnym systemem finansowym. Ta forma przechowywania wartości znana jest od tysięcy lat, toteż niczego nowego tutaj nie wskażę. Ważne jest jednak to, że w ostatnich 10 latach po fali ekstremalnego wzrostu kursu o niebagatelną wartość (200% dla kwotowania w polskim złotym oraz

Więcej