Tag: Przeramowanie emocji

Home Blog Przeramowanie emocji
Przeramowanie emocji. Zaprogramuj się na rozwój.

Przeramowanie emocji. Zaprogramuj się na rozwój.

Myśli kreują rzeczywistość. Niekiedy jednak utrudniają budowę tej rzeczywistości w jakiej akurat chcielibyśmy żyć. Nie mam tutaj na myśli rozważań rodem z klasztorów buddyjskich. Bardziej chciałbym wskazać, że bardzo często znaczenie, jakie przypisujemy pewnym zdarzeniom tworzy nasz świat. Przypisane znaczenie, a nie zdarzenia same w sobie. Przeramowanie pozwala wyjść z ograniczeń i nadać im nowy sens.

Więcej