Tag: Outsourcing

Home Blog Outsourcing
Jak outsourcing pomaga w rozwoju biznesu?

Jak outsourcing pomaga w rozwoju biznesu?

Zlecanie zadań na zewnątrz – tak najłatwiej opisać czym jest outsourcing. Gdybyśmy chcieli rozszerzyć definicję, to będzie to pewnie wyodrębnienie na zewnątrz przedsiębiorstwa czynności niezwiązanych z jego podstawową działalnością. Najciekawsze jest, że tutaj też nie do końca zawsze będzie to prawdą, gdyż właściciel marki Red Bull zleca nawet na zewnątrz produkcję znanego na całym świecie

Więcej
Outsourcing, czyli wyodrębnienie zarządzania częścią biznesu na zewnątrz

Outsourcing, czyli wyodrębnienie zarządzania częścią biznesu na zewnątrz

Outsourcing jest działaniem umożliwiającym innej firmie bardziej efektywne zarządzanie częścią naszego biznesu. Owa efektywność, to najczęściej uzyskanie podobnych, bądź lepszych efektów z wykorzystaniem niższych zasobów kapitałowych, niż w przypadku samodzielnego działania. Oszczędności są tym, co firmy bardzo lubią, toteż outsourcing staje się z każdym rokiem coraz bardziej popularny. Często bywa też tak, że firma z powodu

Więcej