Tag: action plan

Home Blog action plan
Nie osiągasz celów? Wprowadź profesjonalny plan działania (WZÓR)

Nie osiągasz celów? Wprowadź profesjonalny plan działania (WZÓR)

Ostatnio było o reorganizacji procesów, a tym razem skupię się na planie działania (ang. action plan), który może być znakomitym narzędziem wspierającym realizację wyznaczonych celów. Jest to zagadnienie węższe, niż ogólne planowanie, jako funkcja zarządzania. Plan działania będzie zatem planowaniem w małej skali, opierającym się na wskazywaniu codziennych zadań, które manager zmuszony jest wykonać, aby

Więcej