Reengineering – trudne słowo, łatwe zmiany

Home Biznes i Startup Reengineering – trudne słowo, łatwe zmiany
Reengineering – trudne słowo, łatwe zmiany
Biznes i Startup

Rewolucje zdarzają się nie tylko na filmach ale również w codziennym biznesie. Sposobem na wprowadzanie takowych w życie jest reengineering. Słowo być może trudne, jednak temat jest bardzo prosty. Każdy biznes prędzej czy później doświadcza stagnacji, a ponowna reorganizacja działań może być odpowiedzią na spadek efektywności objawiający się obniżającymi wynikami.

Reengineering to praca na procesach. Oznacza to nic innego jak próbę zdefiniowania na nowo czynności, które w przedsiębiorstwie są realizowane w określony z góry sposób. Bardzo często może chodzić o zwiększenie roli otwartego nadzoru nad tą częścią biznesu, która może szwankować. Następnie niezbędne jest, aby poddać ją ocenie, aby dopiero na późniejszym etapie możliwe było dokonanie zmian. Co istotne nie mogą być one kosmetyczne, dlatego też manager, który realizuje proces reengineeringu – zmuszony jest do bycia orędownikiem drastycznych udoskonaleń będących wynikiem rekonstrukcji wadliwych procesów. Zmiana roli poszczególnych pracowników związanych z daną częścią działalności nie jest łatwa, szczególnie gdy pracujemy w środowisku wąskich specjalizacji. Przykładowo postawienie osoby odpowiedzialnej dotychczas za jedną konkretną czynność w roli pracownika odpowiedzialnego w przeszłości za współpracę ze swoim działem, pozwala na nabranie wartościowej perspektywy. W taki sposób można niezmiernie łatwi zainspirować człowieka do oryginalnego podejścia do swojej dotychczas monotonnej pracy w której brak było innowacji.

Reengineering polega głównie na wprowadzaniu demokratycznego środowiska w którym każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Elementy biznesu, które dotychczas szwankowały mogą zostać diametralnie przebudowane i to właśnie za sprawą nowego podejścia, które zakładać może zasadę, aby na „stare czynności” patrzeć w świeży sposób. Co ciekawe strategia tego typu może być wprowadzana przez osoby chcące uzyskać większą efektywność w swoim osobistym działaniu, gdy tylko zauważą pewien zastój. Prawdą jest jednak to, że niezbędna jest pewna autonomia w podejmowaniu decyzji, gdy chcemy przeprowadzać proces reengineeringu w małej skali. Najlepiej jest reorganizować duże przedsięwzięcia, które blask swój utraciły przy ostatnim odniesionym sukcesie o którym wszyscy wkoło raczyli już niestety zapomnieć. Wtedy istnieje duża szansa, że dokonana zmiana okaże się być bardzo widoczna.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *