Planowanie, pierwotna funkcja zarządzania.

Home Rozwój osobisty Planowanie, pierwotna funkcja zarządzania.
Planowanie, pierwotna funkcja zarządzania.
Rozwój osobisty

Planowanie jest pierwszą z czterech podstawowych funkcji zarządzania, tuż przed organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem. W końcu wszystkie trzy pozostałe elementy dotyczą realizacji procesu zarządzania, a planowanie go bezpośrednio poprzedza.

Wyznaczanie celów jest jedną z podstawowych kwestii związanych z rozwojem osobistym. Okazuje się jednak, że tak samo ciężko jest prowadzić przedsiębiorstwo bez wyznaczonej ścieżki oraz punktu docelowego. Manager nie jest w stanie odpowiednio wykonać swojej pracy, gdy nie może się do niej odpowiednio przygotować.

Podstawą zarządzani, czyli również planowania jest formalizacja, co w tym przypadku rozumiem przez jasno określone i zapisane kroki, jakie zamierzamy podjąć, by dojść do wyznaczonego punktu. Rozróżniamy różne priorytety wyznaczonych celów, a także każdy z nich posiada inny horyzont czasowy potrzebny na jego osiągnięcie. Właśnie te dwie kwestie powinny być jasno sprecyzowane w przygotowywanym przez nas planie działania.

Planowanie jest istotne również od strony psychologicznej, bowiem tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie pewności ku temu, że kierunek objętych działań jest rzetelnie dopracowany. W sytuacji, gdybyśmy polegali jedynie na subiektywnej ocenie zastałych warunków, bez możliwości odniesienia stanu faktycznego do wcześniej przyjętych wytycznych – jakakolwiek działalność szybko stałaby się zbyt chaotyczna, by mogła okazać efektywna w długim terminie.

Wśród managerów istnieją środowiska, które uznają planowanie za relikt przeszłości. Uważam jednak, że osoby te tłumaczą tak jedynie brak umiejętności faktycznego wprowadzania planów w życie lub też boją się możliwości późniejszej kontroli ich poczynań. W końcu najłatwiej jest pozbawić się tego typu narzędzi, gdyż wtedy większa część odpowiedzialności za wyniki spoczywa na efekcie losowości.

Ostatecznie planowanie potrzebne jest również po to, aby stwierdzić jakimi zasobami zrealizujemy nasze zamierzenia. Już sam fakt ich posiadania sugeruje przynajmniej lekki stopień planowania poczynań organizacji, przy czym jako funkcja pierwotna dla kolejnych elementów zarządzania, powinna stanowić podstawowy zakres kompetencji kierowniczych.

Planowanie sprawdza się tak samo dobrze w rozwoju osobistym, zawodowym, jak przy kierowaniu przedsiębiorstwem na każdym etapie rozwoju. Zgodnie z tą tezą wspomniałem o planowaniu nawet przy okazji uzupełniania swojego profilu na GoldenLine, co możesz sprawdzić pod linkiem: www.goldenline.pl/rafal-jaworski8

Zaplanuj swój kolejny projekt i podziel się ze mną wrażeniami!

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *