Sprawdziły się prognozy odnośnie obniżki stóp procentowych w strefie euro, a tym samym, czy możliwe jest teraz umocnienie się euro względem dolara?

Więcej na: Koniec spadków na EUR/USD?