Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę?

Home Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę?

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy okazują się uczciwi. Bywają sytuacje, gdy klienci uchylają się od zapłaty należności za wykonane usługi. Jak zachować się w takiej sytuacji i odzyskać należne pieniądze?

Brak zapłaty – czy można odzyskać pieniądze?
W Kodeksie cywilnym znajdują się przepisy dotyczące zobowiązań i ich wykonania. Należy w tym miejscu przytoczyć  art. 354 § 1 KC, który brzmi następująco:
„Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.”

Nawołuje on do wykonania głównych celów transakcji, do których zalicza się m.in. uiszczenie zapłaty w terminie. Niewykonanie tego obowiązku narusza przepisy Kodeksu cywilnego.

Krok pierwszy – wezwanie do zapłaty

Na początku warto dochodzić swojej zapłaty za pomocą tzw. miękkiej windykacji. Dąży ona do ustalenia warunków spłaty długu, które zaakceptują obie strony konfliktu, a także do porozumienia tych stron. Sposób ten opiera się na przypominaniu klientowi o minionym terminie zapłaty poprzez ponaglanie w postaci listów, telefonów, czy esemesów.

Stanowią one późniejsze dowody na to, że klient niejednokrotnie był nawoływany do zapłaty.

Ponadto usługodawcy walczący o odzyskanie swoich należności powinni zwrócić szczególną uwagę na szybkość reakcji na zaistniałą sytuację oraz regularność w wysyłaniu powiadomień. Warto wspomnieć o tym, że do wezwania do zapłaty można również dołączyć informację o rozpoczęciu naliczania odsetek, czy też ostrzeżenie o powierzeniu sprawy kancelarii windykacyjnej.

Krok drugi – ostateczne wezwanie do zapłaty

Może się okazać, że systematyczne wezwania do zapłaty nie przyniosą pożądanych skutków. W takiej sytuacji należy zdecydować się na tzw. ostateczne wezwanie do zapłaty, czyli pismo, w którym dłużnik zostanie poinformowany o tym, że dalsze unikanie zapłaty spowoduje skierowanie sprawy do sądu.

Krok trzeci – założenie sprawy w sądzie

Ostatecznym sposobem walki o odzyskanie pieniędzy za wykonaną usługę jest sprowadzenie sprawy na drogę sądową. Aby to zrobić można skorzystać z usług e-sądu lub sądu tradycyjnego. Należy złożyć pozew i uiścić za niego zapłatę.
Gdy wyrok zostanie ogłoszony i uprawomocniony, a przedsiębiorca otrzyma nakaz zapłaty, może on udać się do komornika, który rozpocznie ściąganie długu.

Jak widać, istnieją szanse na odzyskanie pieniędzy od klienta uchylającego się od zapłaty. Wyegzekwowanie należności może wymagać jednak cierpliwości oraz dobrej orientacji w realizacji wszelkich formalności. W związku z tym warto zwrócić się o pomoc do firmy, która pomoże nam skutecznie odzyskać zapłatę za wykonaną usługę. Ważne jednak, aby nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania. Dlatego właśnie liczy się szybka reakcja!

Więcej porad prawnych na: http://hiltonlex.pl/e-porady/

———-

Marek Matuszek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *